Polityka jakości

Polityka spółki Lasertechnika z siedzibą w Borzytuchomiu sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby oferowane usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności oraz wymaganiami krajowych i międzynarodowych przepisów, a także prowadzenia tego zadania w sposób ciągły, przyjazny dla klientów, otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji klientów i innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów produkcji i cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały personel przedsiębiorstwa.

Właściciele Firmy są odpowiedzialni za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Współwłaścicieli Firmy.

Obsługujemy branże

Nawiąż współpracę