Zarządzanie jakością

Polityka jakości

Polityka spółki Lasertechnika z siedzibą w Borzytuchomiu sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby oferowane usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności oraz wymaganiami krajowych i międzynarodowych przepisów, a także prowadzenia tego zadania w sposób ciągły, przyjazny dla klientów, otoczenia, środowiska pracy i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dla utrzymania i zwiększania satysfakcji klientów i innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:

  • • oferowane i dostarczane mogą być tylko takie usługi, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;

  • • wysoki poziom jakości usług, kompleksowa oferta usług i kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo usług.

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:

  • • stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000:2015 i integrowanie systemu wg norm zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

  • • nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami materiałów/wyrobów/usług;

  • • systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu;

  • • komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji;

  • • planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzorowane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałością;

  • • identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia;

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów produkcji i cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały personel przedsiębiorstwa.

Właściciele Firmy są odpowiedzialni za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Współwłaścicieli Firmy.

Kontakt

Biuro: +48 59 821 15 60

Fax: +48 59 821 15 61

Technolog 1: +48 503 060 071

Technolog 2: +48 519 779 694

Kontakt auf Deutsch mit unserem Außendienstmitarbeiter: +49 163 864 9159

Adres

LASERTECHNIKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dworcowa 9A
77-141 Borzytuchom

e-mail: biuro@lasertechnika.pl

NIP: 842-171-82-42
Regon: 220630357

Napisz do nas


Przeglądaj